Molen
Kyck over den Dyck
Dordrecht

ANBI-status

Visit Facebook Visit Instagram

ANBI-status

De Stichting Molen Kyck over den Dyck is met ingang van 1 januari 2013 door de Belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 805822203.

De ANBI-status betekent dat uw giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Zie voor de details de website van de Belastingdienst.

Balans en winst- en verliesrekening

De balans en winst- en verliesrekening over voorgaande kalenderjaren is als pdf-bestand in te zien of te downloaden.

Begroting en meerjarenbegroting

Stichting Molen Kyck over den Dyck

Dhr. J. (Jan) Baan, voorzitter
Mevr. J.C.R. (Christeli) den Dunnen-van Nieuwenhuizen, secretaris
Mevr. T.M. (Tjepke) Steijaert-Valk, penningmeester
Dhr. J. (Jaap) Korteweg, lid (bakker)
Mevr. E. (Erna) Steingröver, lid (PR, marketing en educatie) Correspondentieadres: secretaris@molen-dordrecht.nl.

Stichtingsbestuur Molen Kyck over den Dyck

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen enkele beloning of onkostenvergoeding.

Onderhoud

Voor de komende jaren 2018 tot 2022 wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

De hoofddoelstelling van de stichting

Het draaiend houden van de molen Kyck over den Dyck, Noordendijk 144 te Dordrecht.