Molen
Kyck over den Dyck
Dordrecht

ANBI-status

Visit Facebook Visit Instagram

ANBI-status

De Stichting Molen Kyck over den Dyck is met ingang van 1 januari 2013 door de Belastingdienst erkend als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 805822203.

De ANBI-status betekent dat uw giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Zie voor de details de website van de Belastingdienst.

Winst- en verliesrekening

De winst- en verliesrekening over voorgaande kalenderjaren is als pdf-bestand in te zien of te downloaden.

Meerjarenbegroting

Stichting Molen Kyck over den Dyck

Dhr. Huib Dane, voorzitter
Mevr. Aafke Meijer-Bras, secretaris
Dhr. Dirk Pols, penningmeester
Dhr. Ton van der Breggen, lid
Correspondentieadres: aafkemeijer@hotmail.com

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen enkele beloning of onkostenvergoeding.

Onderhoud

Voor de komende jaren 2018 tot 2022 wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

De hoofddoelstelling van de stichting

Het draaiend houden van de molen Kyck over den Dyck, Noordendijk 144 te Dordrecht.